♣Cà phê Doanh nhân
18/10/2013 08:10 AM
GIẢI THỂ HAY PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP?   - Lê Xuân Hiền – Phó chủ tịch HHDN Tỉnh
           Trong vòng 2 năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, số lượng doanh nghiệp giải thể lên đến trên 130.000 doanh nghiệp (chiếm trên 20% tổng số DN, lớn hơn tổng số doanh nghiệp phải giải thể suốt 20 năm sau đổi mới).
16/07/2013 09:07 AM
TÌM HIỂU VỀ LOẠI
            (Phần II bài phỏng vấn Ông Lê Xuân Hiền Phó CT Hiệp hội DN tỉnh - TP ĐKKD tỉnh Hải Dương. BTV Thanh Hoa thực hiện).  
17/01/2013 08:01 AM
       CÔNG TY MẸ - CON
Phỏng vấn Ông Lê Xuân Hiền Phó Chủ Tịch HHDN tỉnh - TP ĐKKD tỉnh Hải Dương(Ô.LXH) Biên Tập Viên Thanh Hoa(BTV  TH) thực hiện.
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong