Lịch sử hình thành
02/06/2015 09:06 AM
Danh sách bầu bổ sung một số UV BCH, BTV, Phó CT HH (8/4/2015)
Ngày 8/4/2015, Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đã tiến hành tổng kết hoạt động năm 2014, bầu bổ sung một số Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN, Phó Chủ tịch Hội đồng người sử dụng lao động tỉnh Hải Dương và quyết định thành lập thêm một số Ban chuyên môn giúp việc cho Ban thường vụ, Ban chấp hành Hiệp hội và Hội đồng Người sử dụng lao động dưới đây:
02/06/2015 09:06 AM
BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA II
BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA II (Trước năm 2015) Đại hội ngày 29/12/2009 tại Khách sạn Naximex Hải Dương, truyền hình trực tiếp trên kênh HD
29/05/2015 03:05 PM
Các Ban chuyên môn giúp việc cho HHDN tỉnh Hải Dương
29/05/2015 03:05 PM
Các tổ chức Hội thành viên
Theo Điều lệ  của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt là một tổ chức xã hội nghề nghiệp. Tổ chức của Hiệp hội gồm có các Hội viên, Hội  thành viên, chi nhánh và văn phòng đại diện.
29/05/2015 02:05 PM
Quá trình hình thành và phát triển của HHDN tỉnh Hải Dương
Lịch sử hình thành và phát triển của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong