♣Thi đua - Khen thưởng
♣Thi đua - Khen thưởng
Fri, Day 26/04/2013 09:44 AM
Bằng khen của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Bằng khen của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các công ty, Doanh nghiệp Hội viên đã có “thành tích xuất sắc tham gia thực hiện chương trình an sinh xã hội và các cuộc vận động của mặt trận Tổ quốc năm 2012”  

1.     Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương

2.     Công ty TNHH Gia Bảo

3.     Công ty TNHH Hoàng Phương

4.     Công ty TNHH Đức Trường

5.     Doanh nghiệp TN Tuyết Thịnh

6.     Doanh nghiệp TN Minh Anh

7.     Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

8.     Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương

9.     Công ty xi măng Hoàng Thạch

10. Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển Việt Nam chi nhánh HD

11. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương

12. Ngân hàng Nông nghiệp & PT nông thôn Việt Nam chi nhánh HD

13. Công ty Cơ khí chế tạo máy & cơ điện XD thủy lợ Hà Thành

14. Công ty cổ phần Đông Á

 

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong