♣Thi đua - Khen thưởng
♣Thi đua - Khen thưởng
Thu, Day 11/10/2012 15:09 PM
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ TIÊU BIỂU ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN NHÂN KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13-10

DANH SÁCH NHẬN BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

I Tập thế:

1. Cty CP XD đê kè & PTNT tỉnh HD - Ông Lãng, SĐT: 0913.255.118

 

II Cá nhân:

 1. Ông Nguyễn Văn Đoàn - Công ty KD nước sạch - SĐT: 0983.855.333
 2. Ông Trần Văn Lãng – Cty CP XD đê kè & PTNT tỉnh HD
 3. Bà Nguyễn Thị Phượng – GĐ Cty TNHH Hoàng Phương – ĐT: 0912.278.144

 

DANH SÁCH NHẬN BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH

I Tập thể:

1. Công ty TNHH Thắng Lợi – Ông Tĩnh – ĐT: 0913.395.158

2. Công ty CP chế tạo bơm HD – Ông Nam – ĐT: 0904.156.952

 

II Cá nhân:

 1. Bà Lương Thu Hương – Cty TNHH in Đức Trường – ĐT: 0913.515.893
 2. Bà Nguyễn Tú Anh – Cty CP dược y tế HD – ĐT: 0912.311.862

 

DANH SÁCH NHẬN BẰNG KHEN CỦA PTM&CNVN

 I tập thể:

1. Cty TNHH Gia Bảo – Ông Giang –ĐT: 0913.279.617

2. Cty CP Chế tạo bơm HD – Ông Nam - ĐT: 0904.156.952

3. Cty TNHH MTV KTCT thủy lợi – Ông Quân – ĐT: 0913.268.295

4. NH ĐT- PT CN HD – Ông Tuấn – ĐT: 0913.255.113

 II Cá nhân:

 1. Ông Nguyễn Hữu Đoan – CT HHDN tỉnh HD
 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – GĐ NH ĐTPT CN HD
 3. Ông Trần Văn Quân – TGĐ Cty TNHH MTV KTCT thủy lợi
 4. Bà Phạm Thị Mai – Cục trưởng cục thuế tỉnh HD – ĐT: 0913.295.659
 5. Ông Nguyễn Đình Giang – GĐ Cty TNHH Gia Bảo
 6. Ông Nguyễn Văn Quang – CT LMHTX tỉnh HD – ĐT: 0912.289.327

 

DANH SÁCH NHẬN CỜ CỦA UBND TỈNH

 1. CTy CP nhiệt điện Phả Lại – Ông Sơn – ĐT: 0912.261.423

2. NH TMCP Đại Dương

 

DOANH NHÂN TIÊU BIỂU XUẤT SẮC ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH

 

 1. Ông Phạm Kim Lâm – CTHĐQT Cty CP Nhiệt điện Phả Lại

      ĐT: 0963.939.688

 1. Ông Hà Văn Thắm – CT HĐQT NH TMCP Đại Dương – ĐT: 0983.100.474

 

DN TIÊU BIỂU ĐƯỢC TẶNG GIÁY CHỨNG NHẬN

 1. Cty TNHH MTV VICEM Hoàng Thạch – Ông Bình – ĐT: 0913.255.326
 2. Cty CP Chế tạo bơm – GĐ Ông Nam
 3. Cty TNHH Hòa An – GĐ Ông Hồi – ĐT: 0913.269.601
 4. Cty CP Trung Kiên huyện Kim Thành
 5. Cty TNHH Ford VN 
 6. Cty TNHH Thiên sư VN
 7. Cty TNHH Borther VN
 8. Cty TNHH Kefico VN
 9. Cty TNHH May Tinh Lợi

10.  NH TMCP Ngoại Thương VN CN HD

11.  CN NH ĐTPT tỉnh HD

12. Chi nhánh ngân hàng NN & PT NT HD

13. Quỹ tín dụng nhân dân Chí Minh

14. Cty CP Đê kè & TPNT HD – Ông Lãng

 

DOANH NHÂN GIỎI ĐƯỢC TẶNG GIẤY CHỨNG NHẬN

 

 1. Ông Trần Văn Lãng – GĐ Cty CP Đê kè & TPNT HD
 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – GĐ CN NH ĐT&PT CN HD
 3. Ông Nguyễn Đức Hồi – GĐ Cty TNHH Hòa An
 4. Ông Phạm Mạnh Thắng – GĐ NH TMCP Ngoại Thương – ĐT: 0913.267.288
 5. Ông Nguyễn Đình Thiệu – CT HĐQT Cty CP Chế tạo bơm HD – ĐT: 0913.295.615
 6. Bà Đồng Thị Thảnh – GĐ CN NH NN&PTNT – ĐT: 0913.256.297
Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong