♣Thông tin hoạt động của HH
♣Thông tin hoạt động của HH
Tue, Day 06/12/2016 10:09 AM
Giấy mời tập huấn chính sách bảo hiểm xã hội ngày 9/12/2016
Nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các chính sách pháp luật và hướng dẫn mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới ban hành và giải đáp các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương và Trung tâm hỗ trợ PTDN tư vấn & xúc tiến đầu tư tổ chức lớp tập huấn do ông Nguyễn Đức Khang – Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương làm diễn giả.Kính mời tất cả các Doanh nghiệp trong tỉnh, và các hội viên HHDN tỉnh Hải Dương tham gia lớp học.

Có thể tải bản đăng ký tại đây

                                                                          

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong