♣Thông tin hoạt động của HH
♣Thông tin hoạt động của HH
Wed, Day 22/03/2017 10:15 AM
Giấy mời tập huấn Thuế - Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2016 và giảm thiểu rủi ro về thuế của Doanh nghiệp ngày 23/3/2017
Nhằm giúp Doanh nghiệp nắm rõ và có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế, đồng thời giảm thiểu rủi ro và sai phạm về Thuế trước khi thực hiện quyết toán thuế năm 2016

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương phối hợp với cục Thuế tỉnh Hải Dương và Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương tổ chức lớp tập huấn "Các vấn đề cần lưu ý khi thanh tra, kiểm tra thuế - Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2016 và giảm thiểu rủi ro thuế trong Doanh nghiệp" vào 7h30 ngày 23/3/2017 (sáng thứ 5).

Dưới đây là toàn bộ nội dung giấy mời:

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong