♣Thông tin hoạt động của HH
♣Thông tin hoạt động của HH
Thu, Day 30/11/2017 11:08 AM
Giấy mời tham dự diễn đàn câu lạc bộ cà phê doanh nhân lần thứ 6
Kính gửi các doanh nghiệp hội viên! Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cà phê Doanh nhân Hải Dương quyết định tổ chức buổi diễn đàn lần thứ 6 với nội dung: "Chuyên đề về việc Thực hiện chính sách Thuế tại doanh nghiệp”.  

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong