♣Thông tin hoạt động của HH
♣Thông tin hoạt động của HH
Fri, Day 23/06/2017 10:02 AM
Thư mời tham gia lớp tập huấn chính sách lao động và gia đình Việt Nam
Kính gửi: - Các Doanh nghiệp trong tỉnh              - Các Doanh nghiệp hội viên HHDN tỉnh Hải Dương   Ban Thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương phối hợp với Trung tâm hỗ trợ PTDN tư vấn & xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương tổ chức lớp tập huấn: “Chính sách lao động và Gia đình Việt Nam”

Đây là buổi đầu tiên của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức về chủ đề này, khóa tập huấn sẽ mang lại cái nhìn mới mẻ về mỗi gia đình trong cuộc sống hiện đại để kế thừa và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Ban Thường vụ HHDN đề nghị các Doanh nghiệp thu xếp công việc tham dự khóa học bổ ích này.

Nội dung giấy mời

Các tin đã đưa ngày:
Hỗ trợ trực tuyến
Call me!
Vănphong